Наші цінності

В основу ЦІННОСТЕЙ «Клепсидри» закладені головні цінності, що сфокусовані на споживача

НАШІ ЦІННОСТІ

«Клепсидра» додержується цінностей поваги до незалежності, чесності, гідності, законослухняності, служіння людям без компромісів. Ми прагнемо бути активною та провідною силою в міжнародному співтоваристві. Якість наших послуг – це найвища ступінь надійності.

МИ ЗАВЖДИ ОРІЄНТОВАНІ НА ЛЮДЕЙ:

прагнемо залучати, розвивати і заохочувати талановитих менеджерів та викладачів з метою забезпечення майбутнього успіху наших споживачів, наших співробітників та нашої організації;

забезпечуємо надійне і перспективне майбутнє нашим партнерам, залишаючись ефективною і стійкою організацією.

МИ БЕЗПЕРЕРВНО ОРІЄНТОВАНІ НА ДІЮ:

створюємо дух активності та підприємливості в напрямку нашої діяльності;

є прихильниками інновацій, стимулюючи наших споживачів, співробітників та партнерів розробляти і здійснювати нові ідеї;

постійно займаємося підвищенням нашого професійного рівня, щоб пропоновані нами послуги мали все більше високу якість.

Метою Асоціації Університетів третього віку «Клепсидра» було, є та завжди буде надання корисних знань, заповнення вільного часу та популяризації активного та здорового довголіття серед літніх людей в Україні як БАЗОВА ЦІННІСТЬ СУСПІЛЬСТВА, що старіє.

НАШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПЕРЕД СУСПІЛЬСТВОМ МАЙБУТНЬОГО:

всебічний розвиток людини в пенсійному віці;

сприяння між поколінній взаємодії в Україні;

допомога особам літнього віку в адаптації до сучасних умов життя шляхом оволодіння новими сучасними знаннями;

інтеграція людей «третього віку» в активне життя суспільства;

організація спілкування;

формування та впровадження принципів здорового способу життя в літньому віці;

популяризація вищих навчальних закладів, які залучаться до участі в програми підтримки людей «третього віку»;

консолідація зусиль місцевої та державної влади, наукової громадськості, волонтерської праці для соціально-адекватної реакції на проблему старіння.

Ми забезпечуємо реалізацію цілей через широкий спектр послуг – від розробки політик безперервного циклу освіти та індикаторів сталого розвитку територій до проведення стратегічних сесій, семінарів, навчально-методичного забезпечення, сприяння програмам обміну та мобільності, проектного супроводу.

Поточний стан справ в сфері освіти впродовж життя та освіти дорослих в Україні – на сьогоднішній день відбулося розповсюдження знань про можливості освіти для людей «третього віку» серед академічної спільноти, системи соціального захисту населення та громадянському суспільстві. Попри створення Університетів та Центрів освіти «третього віку» в різних форматах майже відсутній аналіз діяльності цих інституцій, не розроблені індикатори забезпечення їх сталого розвитку. Недостатнім є розповсюдження інформації про їх діяльність та ресурсне забезпечення сталості проектів, бракує контролю якості та моніторингу, вдосконалення потребує менеджмент проектів.