ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ «КЛЕПСИДРА»

(скорочено – ГО АУТВК)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ «КЛЕПСИДРА»(скорочено – ГО АУТВК) створена як громадська організація, що добровільно об’єднує фізичних осіб для формування та розвитку системи Університетів «третього віку» в Україні в контексті співпраці з міжнародними асоціаціями.
Сферою діяльності КЛЕПСИДРИ є вироблення концепції та програм Університетів «третього віку» та їх популяризація на рівні країни та регіонів, привернення уваги до соціальних проблем та освітніх питань людей літнього віку, сприяння їх вирішенню, створення експертного, аналітичного та наукового середовища, розробки соціальної платформи з метою взаємодії поколінь, а також реалізації інших інтересів з використанням сучасних технологій та новітніх засобів комунікацій.

Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в порядку, встановленому діючим законодавством України.

Організаційно-правова форма Асоціації – громадська організація.
Асоціація є неприбутковою, громадською позапартійною організацією, відкритою для суспільства.
Асоціація поширює свою діяльність на всю територію України.
Повне найменування Асоціації англійською мовою: NON-GOVERNMENT ORGANISATION «ASSOCIATION OF UNIVERSITIES OF THE THIRD AGE «CLEPSYDRA» (скорочено – AUТAС).