Наша місія

Філософія Асоціації «КЛЕПСИДРА» – ДОРОСЛИМ ЛЮДЯМ – ДОРОСЛІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

В умовах суспільних трансформацій актуалізуються питання забезпечення сталого розвитку системи Університетів «третього віку» щодо участі літніх людей у соціально-економічному розвитку, забезпечення охорони здоров’я та добробуту в літньому віці, створення сприятливого та доброзичливого життєвого оточення. На сьогоднішній день щиру зацікавленість проблемою старіння проявляють громадянське суспільство, міжнародна спільнота та самі учасники освіти впродовж життя (менеджери центрів, викладачі-волонтери, студенти «третього віку»). Асоціація університетів третього віку «КЛЕПСИДРА» на основі багаторічної відданої роботи її членів пропонує ПРОДУКТ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ (від розробки політик безперервного циклу освіти та індикаторів сталого розвитку територій до проведення стратегічних сесій, семінарів, навчально-методичного забезпечення, сприяння програмам обміну та мобільності, проектного супроводу тощо) для своєї широкої ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ (громадських організацій, Центрів між поколінної взаємодії, бізнес-структур, бізнес-шкіл, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, територіальних центрів соціального захисту населення, геріатричних центрів, будинків для старих людей «четвертого віку» та широкого кола зацікавлених осіб).