Актуальній темі розвитку людського капіталу було присвячено виступ професора Горбового Артура Юліановича на Міжнародній конференції в Університеті Білостоку (Польща). Він, як Президент Асоціації Університетів третього віку «КЛЕПСИДРА», доповів учасникам заходу про те, що сьогодні за часткою населення у віці понад 60 років Україна входить до тридцяти найстаріших держав світу, посідаючи 25 місце. Велику зацікавленість викликала інформація, що в Україні вперше питання доцільності створення Університетів «третього віку» постало в 2008 році на засіданні круглого столу з ініціативи Міністерства праці і соціальної політики України, Фонду народонаселення ООН у рамках проекту UKR1P41A «Підтримка виконання Мадридського Міжнародного Плану Дій щодо Старіння в Україні» за темою: «Університети третього віку: старше покоління в сучасному інформаційному середовищі». У 2008 році відкрито перший в Україні університет «третього віку» на базі територіального центру соціально-побутової реабілітації (м.Ковель, Волинська область).Наказом Міністерства соціальної політики України від 25.08.11 №326 «Про впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку»  здійснено перехід від декларації до реалізації принципу навчання людей пенсійного віку впродовж всього життя з метою підтримки їх фізичних, психологічних та соціальних здібностей. Станом на кінець 2015 року за даними Мінсоцполітики в Україні працює понад 300 таких закладів. І понад 25 тисяч слухачів уже розширили свій світогляд, закінчивши Університети «третього віку».