Міжнародна зустріч Президента Міжнародної Асоціації Університетів «третього віку» IAUTA, професора з міжнародного туризму та економіки Університету Тулузи-1 та Національної школи цивільної авіації (ENAC). Франсуа Велласа з ректором КНЕУ д.е.н., проф., заслуженим діячем науки і техніки України та професорсько-викладацьким колективом Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, керівництвом ГО «Асоціація Університетів третього віку «Клепсидра», слухачами Університетів «третього віку» України.