Анонси

AIUTA / UNILATINA

INTERNATIONAL CONFERENCE
“THE ROLE OF THE UNIVERSITY IN DEVELOPMENT AND POLICIES FOR THIRD AGE”

BOGOTA, COLOMBIA 29-30 November & 1 December 2017

Prof Gustavo RODRIGUEZ CHACON
secretariat.aiuta@gmail.com

СТВОРЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ВІКУ В УКРАЇНІ:

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ  УПРАВИТЕЛІВ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ. Старіння населення є соціальним  явищем не тільки в розвинених країнах, але й в країнах, що розвиваються.

Серед особливостей варто виділити наступні:

  • Швидкість старіння населення в країнах, що розвиваються, протягом останнього десятиліття перевищує темпи старіння населення в розвинених країнах.
  • Швидке старіння населення вже визнане як універсальне явище (за масштабами може порівнюватися з глобалізацією), тому має пролонгований вплив на майже всі аспекти соціальних систем і життя людей.
  • Відносно поступові темпи старіння населення у розвинутих країнах дозволили накопичити ресурси для фінансування різних реформ та створення соціальних систем, які включають в себе соціальне забезпечення для літніх людей. Але в країнах, що розвиваються, з набагато швидкими темпами старіння й пов’язаною з цим необхідністю економічного вирішення проблем старіння населення, критичними стають питання браку ресурсів.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ. Наслідки старіння населення не обмежуються тільки забезпеченням добробуту літніх людей, але мають набагато ширший ефект. У більш широкій і довгостроковій перспективі, відчувається потреба у нових перспективах або новій парадигмі щодо розуміння старіння суспільства.

Зокрема в Україні існує необхідність вироблення державної  політики, що стане більш ефективною та дієвою щодо вирішення проблем економічних та соціальних наслідків старіння населення, й такою, що набуває ознак комплексності в широкій і довгостроковій перспективі.

 Визнаючи, що в Україні, як і в країнах ЄС загалом, останнім десятиліттям відбувається перехід від політики пасивного соціального захисту до політики активного соціального залучення людей старшого віку (зокрема боротьби з бідністю, соціальним відторгненням, безробіттям) існує негайна потреба в створенні ринку праці для зазначеної категорії громадян.

 Враховуючи умови на ринку праці в Україні, а саме:

  • Різке зниження народжуваності.
  • Зростання навантаження на працездатне населення.
  • Фактичну некомпетентність та функціональну неграмотність

людей старшого віку за наявності високого рівня експертності та життєвого досвіду,

ПРОПОНУЄМО:

ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ  УПРАВИТЕЛІВ  НЕРУХОМИМ МАЙНОМ, як складову частину Комплексного плану створення ринку праці для людей старшого віку в Україні

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

  • Сприяти створенню ринків праці для людей старшого віку.
  • Підготовити та залучити людей старшого віку до управління житловим фондом.
  • Підготовити та залучити людей старшого віку до проведення роз’яснювальної роботи щодо діяльності ОСББ як реальних та ефективних форм та методів управління нерухомим майном.

Залучати населення зазначеної вікової категорії – мешканців багатоквартирних будинків до надання послуг з обслуговування житла.

Забезпечити підготовку населення зазначеної вікової категорії щодо реагування на різноманітні потреби мешканців багатоквартирних будинків, у тому числі якості послуг щодо управління житловим фондом, організації роботи з управління і обслуговування житла.

Проводити кампанії з заохочення вікової інтеграції літніх людей до Програм управління житловим фондом, участі в роботі Асоціацій ОСББ.