ІСТОРІЯ

Асоціація «КЛЕПСИДРА» була створена в Києві в 2016 році на громадянської платформі кількох НГО з метою розвитку системи університетів «третього віку» в Україні та в співпраці та інтеграції з міжнародними асоціаціями в сфері освіти впродовж життя та розвитку соціальної платформи для освіти дорослих, розвитку людських ресурсів і сприяння розвитку комунікації між поколіннями та різними культурами.

Асоціація «КЛЕПСИДРА» створена ініціативною групою вчених і громадських діячів, які мають більш ніж 20-річний науково-педагогічний, проектний та практичний досвід роботи в сфері освіти впродовж життя та освіти дорослих в Україні та країнах Європейського Союзу.

Асоціація «КЛЕПСИДРА» займається діяльністю щодо обміну практичним і проектним досвідом провідних експертів з Європейського Союзу і України щодо можливостей для безперервної освіти, підвищення кваліфікації та рівня професійної підготовки для літніх, а також розробки програм зайнятості і профорієнтації для них в основному в соціальні, психологічні, економічній сфері.


 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ «КЛЕПСИДРА»(скорочено – ГО АУТВК) створена як громадська організація, що добровільно об’єднує фізичних осіб для формування та розвитку системи Університетів «третього віку» в Україні в контексті співпраці з міжнародними асоціаціями.
Сферою діяльності КЛЕПСИДРИ є вироблення концепції та програм Університетів «третього віку» та їх популяризація на рівні країни та регіонів, привернення уваги до соціальних проблем та освітніх питань людей літнього віку, сприяння їх вирішенню, створення експертного, аналітичного та наукового середовища, розробки соціальної платформи з метою взаємодії поколінь, а також реалізації інших інтересів з використанням сучасних технологій та новітніх засобів комунікацій.
Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в порядку, встановленому діючим законодавством України.
Організаційно-правова форма Асоціації – громадська організація.
Асоціація є неприбутковою, громадською позапартійною організацією, відкритою для суспільства.
Асоціація поширює свою діяльність на всю територію України.
Повне найменування Асоціації англійською мовою: NON-GOVERNMENT ORGANISATION «ASSOCIATION OF UNIVERSITIES OF THE THIRD AGE «CLEPSYDRA» (скорочено – AUТAС).

НАША МІСІЯ

В умовах суспільних трансформацій актуалізуються питання забезпечення сталого розвитку системи Університетів «третього віку» щодо участі літніх людей у соціально-економічному розвитку, забезпечення охорони здоров’я та добробуту в літньому віці, створення сприятливого та доброзичливого життєвого оточення. На сьогоднішній день щиру зацікавленість проблемою старіння проявляють громадянське суспільство, міжнародна спільнота та самі учасники освіти впродовж життя (менеджери центрів, викладачі-волонтери, студенти «третього віку»). Асоціація університетів третього віку «КЛЕПСИДРА» на основі багаторічної відданої роботи її членів пропонує ПРОДУКТ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ (від розробки політик безперервного циклу освіти та індикаторів сталого розвитку територій до проведення стратегічних сесій, семінарів, навчально-методичного забезпечення, сприяння програмам обміну та мобільності, проектного супроводу тощо) для своєї широкої ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ (громадських організацій, Центрів між поколінної взаємодії, бізнес-структур, бізнес-шкіл, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, територіальних центрів соціального захисту населення, геріатричних центрів, будинків для старих людей «четвертого віку» та широкого кола зацікавлених осіб).

В основу ЦІННОСТЕЙ «Клепсидри» закладені головні цінності, що сфокусовані на споживача. «Клепсидра» додержується цінностей поваги до незалежності, чесності, гідності, законослухняності, служіння людям без компромісів. Ми прагнемо бути активною та провідною силою в міжнародному співтоваристві. Якість наших послуг – це найвища ступінь надійності.

прагнемо залучати, розвивати і заохочувати талановитих менеджерів та викладачів з метою забезпечення майбутнього успіху наших споживачів, наших співробітників та нашої організації;
забезпечуємо надійне і перспективне майбутнє нашим партнерам, залишаючись ефективною і стійкою організацією.

створюємо дух активності та підприємливості в напрямку нашої діяльності;
є прихильниками інновацій, стимулюючи наших споживачів, співробітників та партнерів розробляти і здійснювати нові ідеї;
постійно займаємося підвищенням нашого професійного рівня, щоб пропоновані нами послуги мали все більше високу якість.
Метою Асоціації Університетів третього віку «Клепсидра» було, є та завжди буде надання корисних знань, заповнення вільного часу та популяризації активного та здорового довголіття серед літніх людей в Україні як БАЗОВА ЦІННІСТЬ СУСПІЛЬСТВА, що старіє.

Просування та сталий розвиток UTA в Україні, Європі та в світі через Асоціацію, співпраця КЛЕПСИДРИ в області відновлення економіки «третього віку»; створення середовища для розвитку малого бізнесу для людей літнього віку; прискореного запуску економіки в суспільстві, що старіє; між секторального співробітництва для нових робочих місць та інфраструктури; цифрової економіки: рівноваги попиту і пропозиції; smart розвитку міських та сільських територій, між поколінної взаємодії.