Дискусійна панель з метою вирішення проблем людей віком 50+.

Робоча група обговорює питання порядку денного для громади, що увійшла в «третій вік», зокрема: забезпечення сталого розвитку системи освіти для людей літнього віку в умовах структурних змін на ринках зайнятості, появі нових професій та попиту на них на ринку праці, необхідності розбудови системи суміжних професій відповідно до фаху та досвіду на основі міждисциплінарних підходів та формування новітніх знань.

В результаті дискусії планується розробити алгоритм забезпечення можливостей для соціального, психологічного та економічного залучення людей віком 50+ через створення бази професій відповідно до нового класифікатора, внесення змін до законодавства щодо забезпечення прав людини у літньому віці на повагу до себе як до особистості, а також окреслити формати партнерства та спів фінансування в системі партисипативної демократії.