Позанавчальна  робота є складовою навчання в Університетах «третього віку»  і спрямована на розвиток здібностей слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у саморозвитку. Активно працює в цьому напрямку «Університет дорослих людей 50+» ст. Шевченко у місті Сміла Черкаської області. Серед різноманітних засобів, які можуть забезпечити ефективність формування загальнокультурних компетентностей слухачів  особливе місце належить мистецтву, оскільки воно сприяє творчій самореалізації особистості.