Міжнародна Програма проектів “Підприємництво для всіх”

«Роблячи людям добро, отримуй винагороду».

Головна мета міжнародної Програми проектів «Підприємництво для всіх» створення достатніх та
необхідних умов громадянам України та українській діаспорі в країнах їх проживання для
започаткування, розвитку та активної діяльності всіх типів мікро та малого і середнього
підприємництва. (ММСП).
Розвиток кожної територіальної громади дуже залежить від наповнення коштами місцевих
бюджетів. Підприємництво в громаді є відчутною складовою доходів місцевих бюджетів та рушієм
і вирішальною силою розвитку економічних, соціальних, побутових, культурних та інших аспектів
якісного життя громадян.
Тому для сталого розвитку економіки регіону потрібен постійний і сталий приріст новостворених
мікро- малих та середніх підприємств (ММСП), новостворених інноваційних робочих місць,
розвиток локальної інфраструктури. Територіальні громади сьогодні відчувають гостру потребу в
висококваліфікованих фахівцях для системної розбудови та розвитку всіх видів підприємництва.
Особливо еко спрямованого підприємництва (кругова економіка, відновлювані джерела
енергетики, (ВДЕ), зелений бізнес, еко фермерство, тощо), соціального підприємництва, та
підприємництва в «срібній економіці» для людей 50+.
Започаткована для реалізації цих задач Міжнародна Програма проектів «Підприємництво для
всіх» складається із трьох портфелів проектів.

 1. Молодь та підприємництво 18+
 2. Усвідомлене підприємництво (Центри зайнятості), 38+
 3. “Срібна економіка “, 50+, самозайнятість та Палата Старших Консультантів (ПСК).
  Особлива увага, на даному етапі, приділяється розвитку «срібної економіки», соціального
  підприємництва та еко підприємництва. Срібна економіка в Україні це голубий океан на сьогодні,
  тому розвиток підприємництва в цьому сегменті вирішує в територіальних громадах соціальні,
  демографічні та побутові питання громадян України. Соціальна складова «срібної економіки»
  розвиває суспільство «можливостей», створює нові інститути для самореалізації людей похилого
  віку.
  Наша основна цільова аудиторія у всіх проектах міжнародної Програми це:
   соціальні підприємці
   люди срібного віку
   активна молодь, зацікавлена в підприємництві
   тимчасово переміщені особи (ТПО)
   тимчасово безробітні громадяни, зацікавлені в підприємництві (зареєстровані в центрах
  зайнятості)
  Найперспективніший напрям розвитку підприємництва у всьому світі, а тепер і в Україні – «срібна
  економіка». Ми вважаємо активне старіння населення новим ресурсом економічного зростання, а
  не визнання, за звичкою влади, його проблемою суспільства. Адже практично скрізь після виходу
  на мізерну пенсію фінансові можливості потенційної «срібної економіки» скорочуються. Та й до
  пенсії потрібно десь допрацювати.
  З активним ейджизмом, який починає переслідувати здобувачів уже після 40 років, знайти в віці
  55+ престижну, добре оплачувану роботу стає все складніше. Пропоновані роботодавцями вакансії
  не можуть похвалитися якимись перевагами – ні фінансовими можливостями, ні кар’єрним
  ростом, ні перспективою відкласти на хорошу пенсію.
  Ринок товарів і послуг для людей «срібного віку» в Україні майже зовсім не розвивається. Наш
  проект планує активно розвивати ринок товарів та послуг для людей «срібного віку» зусиллями
  мікропідприємців і з числа людей «срібного віку». Це значно зменшить навантаження на соціальні
  статті витрат бюджетів всіх рівнів та пом’якшить вплив пенсійної реформи на людей 50+.
  На основі проведеного анкетування цільової аудиторії нами було визначено основні потреби
  людей срібного віку, які ми будемо забезпечувати:
   підвищення соціального статусу в суспільстві (не пасивний споживач, а активний
  підприємець чи працівник).

 фінансовий достаток (в добавок до пенсії)
 професійна затребуваність за фахом та професійними компетенціями.
 усвідомлене підприємництво (через коучинг та спеціалізовану бізнес освіту)
 нове економічне мислення, дизайн мислення в підприємстві…
 призупинення плинності кадрів в бізнесі.
А також, на основі результатів анкетування, було виділено основні негативні тенденції в суспільстві
та на ринку праці, зокрема щодо людей срібного віку:
 вікова дискримінація людей срібного віку (ейджизм)
 стереотипи у сприйнятті
 не вміння користуватись ІТ технологіями обмежили людей срібного віку під час пандемії…
 відсутність доступу до інтернету.
В даний час стартують окремі проекти з розвитку соціальних підприємств в складі ГО «Ліга
розвитку науки»:
 Соціальне підприємство – Центр зайнятості “Срібний вік” 50+”
 Соціальне підприємство – Агентство дизайну одягу з брендом “Сімейне щастя” (дитина,
мама, тато, бабуся, дідусь… постільні приналежності та нижня білизна для дітей, молодої
сім’ї і людей срібного віку).
 Соціальне підприємство «Університет третього віку «Європейський» (бізнес освіта з
підприємництва для людей «срібного віку»).
 Соціальне підприємство – «Українська еко їжа», мережа торгівельних майданчиків для
реалізації крафтових продуктів харчування українськими фермерами (перевага соціальним
підприємствам та фермерам з числа людей «срібного віку».
ГО «Ліга розвитку науки» – забезпечує добровільне членство підприємців, які створили свої
бізнеси за нашої допомоги та надає послуги з поточної діяльності бізнесів цих підприємців через
ко-воркінг центр з дистанційного обслуговування соціальних підприємств.
Вертикально інтегрований бізнес юніт, ЕкоХолдинг “КиянКо”, об’єднує всі новостворені
підприємцями бізнеси та діючі проекти Міжнародної програми .
Територіальні МІНІ ЕКО СИСТЕМИ підтримки і розвитку підприємництва в територіальних
громадах.
Моя особиста авторська розробка – територіальні міні еко системи підтримки ММСП, це стала і
системна підтримка активних громадян в започаткуванні, поточній діяльності та розвитку всіх
форм та видів підприємництва в територіальних громадах міст, селищ та сіл.
Для сталого і комплексного розвитку всіх форм підприємництва ми розпочали в нашій Програмі
формування в кожному районі міста Києва (територіальній громаді) міні еко системи розвитку
підприємництва. Такі ж міні еко системи підтримки ММСП плануємо створювати в територіальних
громадах України, та країн-партнерів (Польща, Греція, Болгарія, Італія). Територіальна міні еко
система складається з наступних окремих структур:
 Навчальний центр з бізнес освіти з навчальною онлайн платформою;
 Бізнес інкубатор для започаткування підприємництва;
 Платформу з надання консультацій підприємцям та форуму для горизонтального обміну
інформацією і досвідом;
 Проектний офіс із досвідченими грант менеджерами;
 Ко-воркінг центр з комплексного обслуговування поточної діяльності діючих підприємців.
Системна і доступна бізнес освіта для майбутніх підприємців в територіальних громадах є основою
для розвитку локальних економік та вирішення багатьох соціальних питань жителів міст та сіл в
кожній країні. Особливо це важливо для соціально вразливих верств населення: молоді 18+ та
людей “срібного віку”, тобто людей 50+. Тому ми в своїй Програмі проектів акцентуємо увагу на
формуванні професійних навичок та професійній підготовці саме цих категорій громадян. Вони
мають мати можливість бути активними підприємцями в національних економіках, як активні
члени суспільства, а не як пасивні споживачі. І наш проект в цьому їм практично допоможе.
Плануємо також протягом 2022 року розробити проект із реєстрації бізнес юніту ЕкоТЕХНОПАРК
“Срібна економіка” в Києві з філіями по Україні.

ЕКО ХОЛДИНГ «КИЯНКО»

МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА ПРОЕКТІВ «ПІДПРИЄМНИЦТВО ДЛЯ ВСІХ»

ВІКТОР
ТИРКАЛО,
МВА